30.09.2023
01.10.2023

Regulamin hotelu

 1. Strona główna
 2. Hotel
 3. Regulamin hotelu

REGULAMIN

W naszym hotelu chcemy stworzyć komfortowe i przyjazne warunki dla każdego z naszych Gości. W związku z tym została stworzona lista zasady, która ma na celu zapewnić harmonię w tym obiekcie. Będziemy wdzięczni za współpracę i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

§ 1

 1. Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres dnia.

 2. Jeśli nie określili Państwo długości Państwa pobytu, zakładamy, że pokój zarezerwowany jest na okres jednego dnia.

 3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 1400 i kończy się o godzinie 1100 dnia następnego.

 4. W przypadku gdy Gość chciałby przedłużyć pobyt w hotelu zobligowany jest do poinformowania o tym w recepcji hotelu najpóźniej do godziny 11 w ostatnim dniu rezerwacji.

 5. Hotel rozpatrzy wydłużenie Państwa pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§ 2

 1. Gość nie może przekazać swojego pokoju innej osobie, nawet wtedy gdy uiścił już opłatę za cały pobyt.

 2. Odwiedzający naszych Gości mogą przebywać w hotelu w godzinach 800 do 2200, po wcześniejszym poinformowaniu w recepcji hotelu.

 3. Hotel daje sobie prawo do odmówienia świadczenia usług wobec Gościa, który w trakcie ostatniego pobytu złamał zasady obowiązujące w hotelu i na jego terenie, spowodował szkody w obiekcie lub w stosunku do innych osób przebywających w hotelu.

§ 3

 1. Hotel zapewnia usługi w zakresie swojej kategorii i standardów. W przypadku uwag w sprawie jakości usług prosimy o zgłaszanie ich jak najszybciej do hotelowej recepcji. Pozwoli  nam to na szybszą poprawę danej usługi.

 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 • Sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy i urządzeń tylko wówczas gdy Gość wyrazi takie życzenie.

 • Warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.

 • Sprawność urządzeń technicznych.

 • Wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie Gościa.

§ 4

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielenie informacji związanych z pobytem i połączeniach komunikacyjnych

 • budzenie o wyznaczonej godzinie

 • przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu

 • wypożyczenie rowerów po wcześniejszej rezerwacji w recepcji hotelowej

§ 5

Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową albo artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.

W przypadku utraty lub uszkodzenia przedmiotów, o których mowa powyżej odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie ograniczenia odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele lub inne podobne zakłady (Dz. U. z 1998r. nr 117, poz. 758 z późniejszymi zmianami).

§ 6

Parking na terenie hotelu dozorowany, wyposażony w monitoring.

§ 7

 1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego.

 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 8

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz ( kartę) w recepcji.

 2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób.

 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 4. W całym obiekcie panuje całkowity zakaz palenia papierosów, jego naruszenie skutkuje nałożeniem kary wysokości odpowiadającej kosztem profesjonalnego oczyszczenia pomieszczenia z zapachu i  śladów nikotyny ( ozonowanie, pranie etc. ) jednakże nie mniejszej niż 500 zł netto.

§ 9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt Gościa na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy.

Dyrekcja Hotelu Węgierki

 

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na newsletter i uzyskuj informacje o aktualnych promocjach.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij